Gränssnittsprogrammering II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD003

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursens ger kunskaper nödvändiga för att kunna konstruera grafiska användargränssnitt inom domäner med höga krav på interaktion och presentation. Fokus ligger på att skapa förståelse för och praktisk färdighet i ett antal strategier för att lösa komplexa gränssnittsproblem, till exempel effektiv presentation av simulation. Betoning ges även åt design och formgivning, så att god användbarhet kan uppnås.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin