Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

300 hp

Studieplan, TIT2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TIT2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2016
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

1DT102 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i datakommunikation eller distribuerade system, exempelvis 1DT052 samt 1DT064.

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller beräkningsvetenskap II (1TD395).

Termin 6

Period 3

Period 4

1DT102 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i datakommunikation eller distribuerade system, exempelvis 1DT052 samt 1DT064.

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller beräkningsvetenskap II (1TD395).

1TE743 kan tillgodoräknas mot 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B

Termin 7

Programmet har fyra inriktningar under år 4 och 5: datorsystem (ds), inbyggda system (is), människa, maskin och samhälle (mms) samt mjukvaruutveckling (mu). En av dessa inriktningar måste väljas. Samtliga kurser inom en inriktning krävs för examen. För samtliga inriktningar gäller att kurser placerade på höstterminen i årskurs 5 kan bytas ut mot entreprenörsskolan (ingen platsgaranti).

Schemaläggningen försöker minimera schemakrockar inom respektive inriktning. För valbara kurser under årskurs 4 och 5 hänvisas till särskild information om kursgrupper för att minimera antalet schemakrockar.

Inriktning: Datorsystem.

Inriktningen består, utöver examensarbetet, av 45 hp under år 4 och 15 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Inriktning: Inbyggda system

Inriktningen består, utöver examensarbetet, av 35 hp under år 4 och 25 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Inriktning: Människa, maskin och samhälle

Inriktningen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Inriktning: Mjukvaruutveckling

Inriktningen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista.

Period 1

Period 2

Termin 8

Inriktning: Datorsystem

Årskurs 5 kommer inte att se ut som innevarande läsår.

Period 3

Period 4

Inriktning: Inbyggda system

Årskurs 5 kommer inte att se ut som innevarande läsår.

Period 3

Period 4

Inriktning: Människa, maskin och samhälle

Årskurs 5 kommer inte att se ut som innevarande läsår.

Period 4

Inriktning: Mjukvaruutveckling

Årskurs 5 kommer inte att se ut som innevarande läsår.

Period 3

Period 4

Valbara kurser under årskurs 4 termin 2. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 2. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista.

Period 3

1MD030 ges i mån av resurser.

Period 4

1DT082 ges i mån av resurser.

Platserna på kursen 1FA326 är begränsade, urval kan komma att göras.

Termin 9

Inriktning: Datorsystem.

Period 2

Inriktning: Inbyggda system.

Period 1

Period 2

eller

1RT911 ges i mån av resurser.

Inriktning: Människa, maskin och samhälle.

Period 1

Period 2

Inriktning: Parallellprogrammering.

Period 1

1DL580 ges i egenbestämd studietakt under hela terminen.

Valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 5, termin 1. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista.

Period 1

1DL580 ges i egenbestämd studietakt under hela terminen.

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp

School of Entrepreneurship in Uppsala

Ej platsgaranti.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin