Krav inom agil utveckling

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD200

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom nästan alla yrken används idag datorer för att stödja delar av arbetet. Vissa användare är nöjda med sina IT-system men många upplever att IT-systemen är onödigt krångliga och därför försvårar arbetet. Detta är också en av de främsta orsakerna till att många införanden av nya IT-system misslyckas.

Den här kursen handlar om metoder för att ta reda på hur IT-stöd bör utformas, med fokus på att ge professionella yrkesutövare bra stöd i sina arbeten. Begreppen användbarhet och användarcentrerad design sätts i sammanhang med agil mjukvaruutveckling. I kursen genomförs även den första iterationen av ett agilt utvecklingsprojekt för att ge praktisk erfarenhet av att identifiera och förfina krav genom observationsstudier, intervjuer, behovsanalys, kontextuell design och utvärdering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin