Krav inom agil utveckling

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MD200

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Föreläsningsanteckningar.

Övrig litteratur är beroende av projekt och tillhandahålls av institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin