Icke-exkluderande design och utvärdering

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MD033

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar olika funktionsnedsättningar, hur dessa påverkar människor och hur man kan ta hänsyn till dessa i design av olika typer av hjälpmedel och verktyg. Kursen behandlar både fysiska, kognitiva och perceptuella funktionsnedsättningar och hur dessa inverkar på designen. I kursen ingår även praktiska moment och studiebesök.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin