Projekt i datorsystem

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT104

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen använder du kunskaper och färdigheter från andra kurser i din utbildning för att lösa en stor och komplex uppgift i form av ett projekt samt få erfarenhet av att genomföra ett stort projekt. Det gör du genom att strukturera en uppgift i individuella uppgifter, identifiera och använda nyckelkunskap associerad med de individuella uppgifterna, presentera en realistisk design, och använda en lämplig projektarbetsmetodik, planera ett projekt och redovisa sitt arbete i tal och skrift.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin