Avancerad mjukvarudesign

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL242

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger grundläggande erfarenheter i programvarudesign med särskilt fokus på design av objektorienterade system, från analys av krav till systemarkitektur (systemets beståndsdelar och hur de relaterar till hårdvara) och lågnivådesign (klasser, deras relationer och metoder). Kursen berör också designprinciper, best practices och design- och arkitekturmönster och orienterar i UML - den modelleringsnotation som är industristandard idag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin