Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

300 hp

Studieplan, TIT2Y

Kod
TIT2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

Period 1

Period 2

Avklarad kurs 1DL201 räknas även som motsvarande Algoritmer och Datastrukturer I samt Funktionell programmering.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Avklarad kurs 1DT003 räknas även som motsvarande Datakommunikation I samt Operativsystem I.

Period 4

Termin 5

Period 1

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller Beräkningsvetenskap II (1TD395).

Period 2

Termin 6

Period 3

1TE743 kan tillgodoräknas mot 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B

Period 4

Termin 7

Programmet har fem profiler under år 4 och 5: dataanalys (da), datorsystem (ds), inbyggda system (is), människa, maskin och samhälle (mms) samt mjukvaruutveckling (mu). En av dessa profiler måste väljas. Samtliga kurser inom en profil krävs för examen. För samtliga profiler gäller att kurser placerade på höstterminen i årskurs 5 kan bytas ut mot entreprenörsskolan (ingen platsgaranti).

Profil: Dataanalys

Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Datorsystem

Profilen består, utöver examensarbetet, av 45 hp under år 4 och 15 hp under år 5, vilket lämnar 30

hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Inbyggda system

Profilen består, utöver examensarbetet, av 35 hp under år 4 och 25 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Människa, maskin och samhälle

Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Mjukvaruutveckling

Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Valbara kurser

Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1.

De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Kurserna 1DT081 samt 1DT088 går inte att söka på ordinarie väg. Dessa kurskoder används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. Vid intresse av ett projekt som endera av dessa kurser, kontakta programmets studievägledare.

Period 1

Period 2

Termin 8

Profil: Dataanalys

Period 3

Period 4

Profil: Datorsystem

Period 3

Period 4

Profil: Inbyggda system

Period 3

Period 4

Profil: Människa, maskin och samhälle

Period 3

Period 4

Profil: Mjukvaruutveckling

Period 3

Period 4

Valbara kurser

Valbara kurser under årskurs 4 termin 2. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 2.

De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Kurserna 1DT081 samt 1DT088 används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen och går inte att söka på ordinarie väg.

Period 3

Period 4

Termin 9

Profil: Dataanalys

Period 1

Period 2

Profil: Datorsystem

Period 2

Profil: Inbyggda system

Period 1

Period 2

Profil: Människa, maskin och samhälle

En av kurserna 1DT012 och 1MD033 läses under termin 9.

Period 1

Period 2

Profil: Mjukvaruutveckling

Period 1

Period 2

Valbara kurser

Valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 5, termin 1.

De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Kurserna 1DT081 samt 1DT088 används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. 

Period 1

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan, 60 hp

School of Entrepreneurship

Ej platsgaranti.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin