Modellering för kombinatorisk optimering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL451

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kombinatoriska optimeringsproblem förekommer inom många områden, till exempel vid resursfördelning i kommunikationssystem, rörelseplanering i autonoma fordon, schemaläggning, design av kryptografiska funktioner och identifiering av en minimal mängd reaktioner för att syntetisera en given molekyl. Kursen lär ut användning av verktyg för att lösa svåra kombinatoriska optimeringsproblem genom att modellera problemet i ett lösar-oberoende språk och sedan använda en färdig villkorslösare till skillnad från att designa en algoritm från grunden.

Teori och algoritmer som ligger till grund för de villkorslösare som används i kursen kommer inte att förklaras på djupet. Kursen är därför relevant för studenter inom många forskningsområden, inte enbart inom datavetenskap, särskilt idag då kombinatoriska problem blir alltmer centralt inom många forskningsaktiviteter. De modelleringsfärdigheter och analytiska färdigheter som är centrala i kursen är, i sig, användbara och kan appliceras även på andra typer av problem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin