Modellering för kombinatorisk optimering

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL451

Huvudgrupp 1

Kursen har ingen obligatorisk kursbok. Kursmaterial och referenser kommer att ges under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin