Underhållsprogrammering

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL601

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Programvara används ofta under en lång tid under vilken den vidareutvecklas och modifieras för att passa ändrade förutsättningar. Det är därför viktigt att utvecklare har goda kunskaper i hur man skriver och designar program för att den ska vara lätt att underhålla och att de har förmågan att kunna göra förändringar i befintliga, oftast stora program. Under kursen kommer du att utveckla dessa förmågor. Teori varvas med praktiskt projektarbete i grupp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin