Underhållsprogrammering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL601

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL601
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive Plattformsöverskridande system, Mjukvarutestning, Algoritmer och datastrukturer samt en fortsättningskurs i objektorienterad programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • utveckla korrekt, stabil, underhållbar och effektiv kod som utökar eller förbättrar befintlig kod,
  • felsöka och optimera program,
  • använda ändamålsenliga verktyg för programvaruutveckling samt diskutera deras omfattning och egenskaper,
  • bidra till ett konstruktivt samarbete i programmeringsprojekt,
  • planera projekt så att de kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Tekniker och metoder för utveckling och utökning av korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara. Programutvecklingshjälpmedel och metoder såsom kodgranskning. Kod- och minnesprofilering som stöd för programoptimering.

Undervisning

Föreläsningar och handledning till uppgifter som är delar i ett projektarbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter inom projektet samt skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Testning och underhållsprogrammering (1DL600), Storskalig programmering (1DL410).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin