Underhållsprogrammering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL601

Kod
1DL601
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2020
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp. 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive Mjukvarutestning, Algoritmer och datastrukturer samt en fortsättningskurs i objektorienterad programmering. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utveckla korrekt, stabil, underhållbar och effektiv kod som utökar eller förbättrar befintlig kod,
  • felsöka och optimera program,
  • använda ändamålsenliga verktyg för programvaruutveckling samt diskutera deras omfattning och egenskaper,
  • bidra till ett konstruktivt samarbete i programmeringsprojekt,
  • planera projekt så att de kan genomföras inom givna ramar.

Innehåll

Tekniker och metoder för utveckling och utökning av korrekt, stabil, underhållbar och effektiv programvara. Programutvecklingshjälpmedel och metoder såsom kodgranskning. Kod- och minnesprofilering som stöd för programoptimering.

Undervisning

Föreläsningar och handledning till uppgifter som är delar i ett projektarbete.

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter inom projektet samt skriftlig hemtentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Testning och underhållsprogrammering (1DL600), Storskalig programmering (1DL410).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin