IT, hållbarhet och socialt ansvar

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL008

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

I vår dagliga användning av uppkopplade enheter och tjänster är hållbarhetsaspekter av informationsteknologi (IT) inte alltid synliga. Utan att vi kanske tänker på det är vår IT-användning beroende av energianvändning och utsläpp från till exempel datacenter som driver videoströmningstjänster. För att förse oss med våra digitala enheter krävs utvinning av sällsynta mineraler och globala distributionskedjor. När vi beställer varor via e-handelstjänster krävs arbetskraft som paketerar varorna, och transportkedjor som levererar dem till våra hem.

Den här kursen tar upp miljö- och samhällseffekter av IT. Di får studera litteratur som kritiskt belyser hållbarhet från flera olika vetenskapsområden och undersöka fallstudier av hur informationsteknologi bedrar till (o)hållbarhet. Kursen ger en överblick över framväxande forskning kring IT och hållbarhet, och lär ut verktyg för att utveckla hållbar IT. En central del i kursen är att du får reflektera kring projekt du själv deltagit i, och identifiera olika sätt som dessa projekt skulle kunna förbättras med hållbarhet som designprincip.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin