Stora språkmodeller och sociala konsekvenser av artificiell intelligens

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT730

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Detta är en introduktionskurs i stora språkmodeller och andra maskininlärningsmodeller som har tillämpningar i samhället.Vi lär oss hur dessa metoder fungerar och hur man tillämpar dessa modeller. Kursen behandlar också den tekniska kunskap som behövs för att använda stora språkmodeller, i synnerhet så kallad prompting, inbäddningar och finjustering.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin