Datasäkerhet och integritet

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT114

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar säkerhets- och integritetsutmaningar i datahanteringsprocessen. Koncept kring säkerhetshot, säker beräkning, integritetsbevarande datahantering, samt säkerhetsfrågor relaterade till maskininlärning introduceras.

Efter avslutad kurs ska du kunna:

  • analysera säkerhets- och integritetsaspekter från både holistiska och detaljperspektiv i datahanteringsprocessen.
  • förklara och jämföra algoritmiska, tekniska och fysiska åtgärder och ansatser för att uppnå säkerhet och integritet vid datahantering.
  • diskutera avvägningar och gränser för säker och integritetsbevarande dataanalys.
  • reflektera över juridiska och etiska frågor i ett dataanalysscenario.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin