Dataanalysens grundvalar

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MS048

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger den matematiska grunden för beslutsteori som studeras inom dataanalys.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin