Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD354

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

När man exempelvis simulerar klimatet eller gör en prognos av det kommande vädret är de modeller som används vanligen system av partiella differentialekvationer. Med datorns hjälp kan man lösa dessa och de metoder och principer som används är ett av huvudområdet i den här kursen. När man löser den här typen av problem uppstår stora ekvationssystem och metoder för att lösa och analysera dessa är därför ett annat huvudområde inom kursen.

Samma typ av problem dyker upp inom många andra områden, till exempel inom bioteknik eller finansiell matematik. I kursen får du praktiskt använda dina kunskaper inom sådana tillämpningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin