Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

300 hp

Vill du designa framtidens elbilar eller utveckla framtidens vindkraftverk? På Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik får du breda kunskaper och chansen att lära dig om alltifrån hur Sveriges elnät fungerar till de små elektronikkomponenterna i din mobiltelefon. Elektroteknik är ett bra val om du vill arbeta mot en mer hållbar och digitaliserad framtid, i en bransch där behovet av ingenjörer ökar i takt med utvecklingen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Det finns ett växande behov av civilingenjörer med kompetens inom elektroteknik både i Sverige och utomlands. Att förnya och bygga ut Sveriges elkraftnät är viktiga uppgifter, bland annat för att kunna ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor. Även utomlands är behoven stora. Europas över 100 år gamla elnät behöver förnyas och i Afrika och Asien saknar två miljarder människor tillgång till elektricitet. Tillgång till billig och miljövänligt framställd el är viktig för samhällsutvecklingen. Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att arbeta med dessa frågor och fler därtill.

Utbildningen har stark anknytning till den världsledande forskningen som bedrivs på Ångströmlaboratoriet i Uppsala inom elektrisk energigenerering och elektriska drivsystem. Det ger dig unika kunskaper och god insyn i hur en framtid inom forskningen skulle kunna se ut.

Ett uppskattat inslag på programmet är kursen där du i projektform är med och bygger en egen elbil. Genom kursen får du de verktyg som behövs för att omsätta teori i praktik, vilket utvecklar dina färdigheter och förbättrar dina chanser till attraktiva jobb inom såväl näringsliv som inom forskning.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Under årskurs ett läser du ett stort kursblock i elektroteknikens grunder, samt matematik och beräkningsvetenskap. Under årskurs två och tre bygger du upp en stadig grund inom elektronik, elkraftteknik och systemteknik, samtidigt som du läser mer matematik, mekanik, programmering, CAD samt företagsekonomi.

Under de två avslutande åren kan du, beroende på intresseområde, välja mellan att ytterligare bredda din kompetens eller fördjupa dig i ett smalare område inom elektroteknik. Du har möjlighet att inrikta dig mot antingen förnybar elgenerering eller elektriska styrsystem, samtidigt som du fördjupar dina kunskaper i fysik och elektronik.

Som avslutning på programmet gör du den sista terminen ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Därigenom får du chans att visa din förmåga som ingenjör och även tillfälle att direkt knyta viktig kontakt med en möjlig framtida arbetsgivare.

Kurser inom programmet

Se studieplan för programmet för kurser inom programmet.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att under de avslutande åren tillbringa en termin eller ett helt läsår utomlands. Uppsala universitet har utbytesavtal med över 400 universitet i hela världen.

Kärnkurserna i elektroteknik under de inledande tre åren ger dig breda grundkunskaper och direkt tillämpbara färdigheter. Projekt­arbeten knutna till dessa kurser är viktiga moment redan från årskurs ett. Kurserna och delar av kurslitteraturen är på svenska under dessa år men det förekommer föreläsningar, artiklar och ett flertal kursböcker på engelska.

Under de två avslutande åren läser du kurser på avancerad nivå och ­utvecklar då din förmåga att göra själv­ständiga analyser, bedömningar och designbeslut. Då hålls flera kurser på engelska och kurslitteraturen är normalt på engelska.

Som student på Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik får du under hela utbildningen koppling till möjliga arbetsgivare genom studiebesök, fältlaborationer och projektuppgifter. Företag som samarbete brukar ske tillsammans med är exempelvis ABB, Vattenfall och Fortum.

Med en examen i elektroteknik får du möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete. Civilingenjörer i elektroteknik behövs för arbete med utveckling, konstruktion och verifiering av elektrotekniska system inom olika områden. Allt fler produkter och system innehåller idag intelligens i form av elektroniska styrsystem, så behovet är stort.

Vår framtida energiförsörjning är ett viktigt område där elektroingenjörer kan jobba med allt från att producera elkraft till intelligent styrning av såväl energi­produktion som förbrukning.

Efter examen är du behörig att söka utbildning på forskarnivå inom alla delområden av elektroteknik vid Uppsala universitet. Till exempel inom elektri­citetslära, signalbehandling och regler­teknik.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin