Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

Vill du få de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera komplexa utmaningar för en hållbar utveckling? Är du intresserad av att studera tillsammans med studenter från en mängd olika länder och bakgrunder? Strävar du efter att vara en del av och bidra till en hållbar framtid? Masterprogrammet i hållbar utveckling bygger på tre pelare - tvärvetenskap, systemtänkande och framtidsorientering, som genomsyrar alla våra kurser.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gemensamt skapat masterprogrammet i hållbar utveckling. Programmet hanterar de komplexa problem och utmaningar som mänskligheten och planeten står inför, för att skapa en hållbar framtid.

Programmet kombinerar avancerade kurser om ämnen som berör hållbar utveckling inklusive teoretiska och praktiska kurser inom naturresursanvändning, samhälle och miljö, samt energi-vatten-livsmedel.

Under utbildningen kommer du att

 • förstå hur hållbar utveckling som begrepp tolkats och använts i olika sociopolitiska sammanhang
 • använda systemtänkande för att analysera komplexa utmaningar för hållbar utveckling, såsom naturresursanvändning, bevarande av biologisk mångfald, eller ekonomisk tillväxt och sociala ojämlikheter
 • tillämpa analytiska metoder från olika forskningsområden för att förbättra din förståelse för ämnen utanför din akademiska bakgrund
 • förbättra ditt kritiska tänkande runt möjligheterna och utmaningarna för att uppnå hållbar utveckling genom att ta fram och analysera olika framtidsscenarier
 • bidra till att skapa en hållbar framtid i en mycket varierad grupp av internationella studenter med olika akademisk bakgrund
 • få praktisk erfarenhet genom fördjupande metodkurser och praktik.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med hållbar utveckling som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Första terminen kommer du att ägna åt studier både inom och utanför ditt specialområde, med natur- och samhällsvetenskap med inriktning mot hållbar utveckling. Samtidigt deltar du i en tvärvetenskaplig seminarieserie där aktuella frågor som rör hållbar utveckling diskuteras.

Andra terminen studerar du hur samhällets struktur påverkar vår möjlighet att uppnå en hållbar utveckling. Studierna omfattar bland annat globala frågeställningar, beslutsprocesser och interdisciplinär metodik. Du får praktisk användning av dina kunskaper i en fallstudie som du gör tillsammans med kurskamrater.

Önskar du en magisterexamen avslutar du den andra terminen med en uppsats.

Inför tredje terminen kan du välja bland ett stort utbud av fördjupningskurser inom ditt specialområde för att fördjupa dina kunskaper från kandidatutbildningen. Du kan också välja att göra praktik eller bredda dina kunskaper med kurser på lägre nivå utanför ditt specialområde. Du kan även göra en utbytestermin och ansöka till en av institutionens många utbytesavtal eller till andra utbytesprogram via fakulteten och universitetet.

Programmet avslutas med ett examensarbete som pågår hela sista terminen. Arbetet kan du göra inom universitetsvärlden, näringslivet eller offentlig sektor både utomlands och i Sverige.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Masterprogrammet i hållbar utveckling är tvärvetenskapligt, och dina kurskamrater kan ha helt andra erfarenheter än vad du själv har. Vi drar nytta av detta i utbildningen för att du ska kunna bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter till en större grupp, vilket gör dig väl förberedd inför arbetslivets utmaningar.

Undervisningen sker i Uppsala, både på Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Vanligen läser du två kurser parallellt.

De vanligaste momenten i undervisningen är föreläsningar, dator- och fältövningar samt seminarier där du aktivt deltar och diskuterar både dina och andras arbeten. Alla studenter förväntas delta aktivt i alla olika former av diskussioner och klassaktiviteter. På så vis ökar du ditt kritiska tänkande och samarbetsförmåga.

Grupparbeten görs i tvärvetenskapliga temagrupper där mycket av arbetet sker tillsammans utanför klassrummet. På så vis lär du dig av dina klasskamrater och övar dig att jobba effektivt i grupp.

All undervisning sker på engelska.

För att klara utmaningarna i FN:s Globala hållbarhetsmål krävs både globala och lokala åtgärder. Detta inkluderar till exempel förändring och omstrukturering av lokala ekonomier, industrier och samhällen, utveckling av hållbara produktions- och konsumtionsmönster, eller införande av hållbara strategier, normer och metoder för resursanvändning och skydd av vår miljö.

Kunskap och färdigheter i hållbar utveckling efterfrågas och krävs i jobb inom olika sektorer världen över. Arbetsgivare som representerar olika industrier, företag, myndigheter och organisationer har behov av personal som kan hantera de komplexa utmaningar som lyfts fram i de Globala hållbarhetsmålen, som att jobba tvärvetenskapligt och bidra till hållbara framtidslösningar.

Efter att ha tagit masterexamen i hållbar utveckling hittar våra studenter ut på arbetsmarknaden inom en mängd olika jobb, bland annat inom:

 • planering
 • konstruktion och teknik
 • konsulter
 • privat och offentlig förvaltning,
 • forskning och utveckling.

Specifika exempel på jobb är:

 • energi- och klimatrådgivare,
 • projektledare,
 • miljökoordinator,
 • hållbarhetsanalytiker,
 • miljökommunikatör
 • doktorand.

Efter examen kan du arbeta på företag som till exempel RISE, SwedBio, Sweco, Ecorys och Enact Sustainable Strategies.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin