Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

Studieplan, THU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THU2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2012
Diarienummer
TEKNAT 2012/87

Termin 1

Termin 2

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Under den tredje terminen har studenten möjlighet antingen att genom valfria kurser fördjupa sig inom specialfält eller göra praktik, se kurser nedan.

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin