Examensarbete D i hållbar utveckling

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV041

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

För att bli antagen på kursen krävs en fullständig och underskriven projektplan. Projektplanen ska inskannad skickas till master.thesis-sd@geo.uu.se. Projektplansmall och mer information finns på kursens sida i Studium. För närmare information om kursen kontakta institutionen.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin