Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

Studieplan, THU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THU2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2020
Diarienummer
TEKNAT 2020/258

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

MX0141 och/eller 1GE059 krävs för Examensarbete E (1GV038).

ELLER

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Den tredje terminen inleds med kurser 1GE059 och/eller 1GE028. Om samtliga kurser under år är

genomgåtts, har studenten även möjlighet att använda hela termin 3 till att läsa externa kurser för

att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde.

MX0141 och/eller 1GE059 krävs för Examensarbete E (1GV038)

OCH/ELLER

1GE028 kan läsas antingen under period 1 eller 2.

Termin 4

Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development (EX0901 SLU)

Huvudområde(n) med fördjupning: Miljövetenskap (huvudområde vid SLU) A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin