Energi, vatten och livsmedel

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GE059

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen täcker energi, vatten och livsmedelssystem och kopplingen mellan mat, energi och vatten med avseende på hållbar utveckling. Energisäkerhet, matsäkerhet och vattensäkerhet blir essentiella koncept för att analysera de komplexa sociotekniska systemen och deras tillhörande utmaningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin