Hållbar utveckling - synsätt och deras diskurser - en seminarieserie

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MV553

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen tar diskussionen kring miljö, utveckling och hållbarhet till nästa nivå. Idéer och antaganden om mänsklighet, utveckling, teknik och ekonomi kommer att utforskas och analyseras med avseende på hur de påverkar ideologier och åsikter inom debatten om hållbar utveckling. Under hela denna kurs kommer du att använda diskursanalys som ett verktyg för att ytterligare förstå kontroverserna, likheterna och oenigheterna inom området. Fördjupade analyser och diskussioner om etiska och filosofiska perspektiv på hållbar utveckling kommer att undersökas.

Undervisningen sker genom en kombination av föreläsningar, seminarier och studentledda sessioner. Seminarierna faciliteras av kursansvariga i samarbete med föreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällsområden. Stor vikt läggs på aktivt deltagande, såväl som reflektion och kritiskt utmaning av ens egen och andras världssyn och värderingar. Du examineras genom att skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande och presentationer vid seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin