Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

Studieplan, THU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THU2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Praktisk tvärvetenskap (15 hp) och/eller Energi, vatten och livsmedel (15 hp) krävs för Examensarbete E (30 hp)

ELLER

Examensarbete D i hållbar utveckling (15 hp) är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Den tredje terminen inleds med kurser Energi, vatten och livsmedel (15 hp) och/eller Praktik för en hållbar utveckling (15 hp). Om samtliga kurser under år 1 är genomgåtts, har studenten även möjlighet att använda hela termin 3 till att läsa externa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde.

Praktisk tvärvetenskap (15 hp) och/eller Energi, vatten och livsmedel (15 hp) krävs för Examensarbete E (30 hp)

OCH/ELLER

Praktik för en hållbar utveckling (15 hp) kan läsas antingen under period 1 eller 2.

Termin 4

Självständigt arbete i hållbar utveckling, A2E - Masterprogrammet i hållbar utveckling (SLU)

Huvudområde(n) med fördjupning: Hållbar utveckling A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin