Framtidsstudier - utforskning av hållbara framtider

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1GV213

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till framtidsstudier för att studera samhällets framtid, den fysiska världen, förändringsmekanismer, eller förändringsdrivande krafter. Här presenteras metodik för ett tvärvetenskapligt systembaserat sätt att studera och analysera förändringsmönster i de förflutna, identifiera drivande trender samt extrapolera möjliga alternativa scenarier. Tyngdpunkten ligger på framtiden i medelperspektiv (5-20 år) och långtidsperspektiv (>20 år).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin