Masterprogram i hållbar utveckling

120 hp

Studieplan, THU2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
THU2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2019
Diarienummer
TEKNAT 2019/267

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Preliminärt läsår 2021/2022 (gäller studenter antagna höstterminen 2020)

Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik om 15 hp.

----------------------------------------------------------------------------------------

Läsår 2020/2021 (gäller studenter antagna höstterminen 2019)

Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik om 15/30 hp.

Termin 4

EX0901 Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development (SLU)

Huvudområde(n) med fördjupning: Miljövetenskap (huvudområde vid SLU) A2E

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin