Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

180 hp

Maskiningenjörer behövs överallt där fysiska produkter konstrueras och tillverkas. På Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala universitet får du lära dig hela processen i att utveckla ny teknik från idé till färdig produkt. Du lär dig också att förverkliga dina idéer genom att arbeta med produktutveckling. Som färdig högskoleingenjör i maskinteknik kan du jobba med att utveckla morgondagens produkter inom tillverkande teknikföretag.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik är en yrkesförberedande utbildning. Du får en helhetsbild av alla led från kundbehov till tillverkning av nya produkter. I många av våra kurser används systematiskt datorstöd. Du läser den avslutande kursen i produktutveckling i samarbete med industrin. Allt detta ger dig en bra grund att stå på inför dina framtida utmaningar som yrkesverksam maskiningenjör.

Programmet ger dig en bred kompetens inom det maskintekniska området. I de avslutande kurserna finns möjlighet att profilera utbildningen mot produktutveckling eller produktionsledning.

Produktutveckling är den process som följer en produkts olika stadier från idé över konstruktion och tillverkning tills att den har tjänat ut hos kunden och det är dags för återvinning. En produkts design är ofta lika viktig som dess funktion och i kursen produktutveckling och design får du en första inblick i hur formgivning av produkter går till.

Produktionsledning handlar om att utforma och styra produktionsprocessen av varor eller tjänster. Syftet med produktionsledning är att säkerställa att verksamheten är effektiv och resurssnål samtidigt som kundernas krav uppfylls. Digitaliseringen inom industrin har skapat många nya möjligheter för styrning av produktion och det kräver även att ingenjörerna uppdaterar sin kompetens. I den avslutande kursen i produktionsledning får du lära dig simulering som är ett viktigt hjälpmedlen i samband med omställningen av svensk industri.

Som färdig högskoleingenjör i maskinteknik har du många valmöjligheter och kan se fram mot utmanande arbetsuppgifter. Jobben finner du i första hand inom privata företag.

Examen

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering).

Utbildningen till ingenjör i maskinteknik kan delas in i tre block:

  • matematik
  • tekniskt basblock
  • ingenjörskompetens.

Matematiken ger dig den grund du ­behöver för de båda andra blocken.

I det tekniska basblocket läser du maskiningenjörsämnen som datorstödd konstruktion, mekanik, hållfasthetslära, maskinelement och tillverkningsteknik. Du arbetar med samma CAD/CAM-system (Computer Aided Manufacturing) som många ledande industriföretag använder.

I blocket ingenjörskompetens får du lära dig kommunikation, kreativitet och kvalitet. Du får perspektiv på ingenjörens roll och ansvar i ett modernt samhälle i kurser som till exempel kvalitetsteknik, miljöteknik och ekonomi samt i ditt examensarbete.

Det finns även möjlighet att bredda dina kunskaper inom ingenjörsområdet med kurser från övriga ingenjörsprogram.

Kurser inom programmet

Se ämnesfördelningen på programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Det första året varvas föreläsningar, ­lektioner och laborationer. Under senare delen av utbildningen blir det fler seminarier och projektarbeten. Du använder programvaror som en maskiningenjör använder sig av i arbetslivet och jobbar konkret med projekt utifrån produktspecifikationer, på samma sätt som inom industrin.

Vi gör ofta studiebesök på olika företag för att se hur teorin från utbildningen kan användas i praktiken. Du får också lyssna på gästföreläsare från organisationer och företag som berättar om sina yrkes­erfarenheter. I några av spetskurserna undervisar också gästlärare från näringslivet.

Maskiningenjörer är inte direkt knutna till en bransch då kompetensen behövs överallt där fysiska produkter konstrueras och tillverkas. De tillverkande teknikföretagen står för en stor del av Sveriges export och omfattar en rad olika branscher, såsom life science, energiteknik, telekommunikation och verkstadsindustrin. Detta gör att arbetsmarknaden för maskiningenjörer är god och relativt stabil över tiden, det vill säga mindre konjunkturkänslig än för många andra ingenjörer. Exempel på företag där våra tidigare studenter arbetar är Sandvik, ABB, AFRY, GE Healthcare, Fresenius Kabi och Holmen.

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik i Uppsala har en bredd som gör att examinerade ingenjörer har möjlighet att söka många olika arbeten. Att börja karriären som produktutvecklare är kanske vanligast, men du kan även välja att arbeta med exempelvis produktionsledning, projektledning, kvalitetsteknik, försäljning och inköp.

Det finns också möjlighet att fortsätta plugga efter examen. Den som har en högskoleingenjörsexamen är behörig att söka till tekniska mastersutbildningar i och utanför Sverige. Är du intresserad av projektledning och management? Då kan vi rekommendera masterprogrammet i industriell ledning och innovation.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin