Teknisk-naturvetenskaplig bastermin med reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram

20 veckor

Teknisk-naturvetenskaplig bastermin finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Efter avklarad basterminsutbildning har du en reserverad plats för fortsatta studier vid Uppsala universitet på ett av efterföljande programmen inom den inriktning du valt. När du läser basterminen får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Basterminen är en behörighetsgivande förutbildning och ger ingen examen. När du läser Uppsala universitets bastermin får du en kompletterad behörighet och en bra förberedelse inför dina fortsatta universitetsstudier.

Samtidigt som du söker till basterminsutbildningen väljer du också vilken kategori av utbildningsprogram som du tänker fortsätta till efteråt genom val av inriktning. Du kan välja mellan följande inriktningar där du kan få en reserverad plats för ett av programmen:

  • Civilingenjörsprogram, 300 hp
  • Högskoleingenjörsprogram, 180 hp
  • Kandidatprogram i i biologi, geovetenskap eller kemi, 180 hp
  • Kandidatprogram i datavetenskap, fysik eller matematik, 180 hp

Vilka kurser du läser under utbildningen beror på vilken kategori av program du tänker studera vidare på och vilka kurser du har läst tidigare. Om du fullföljer basterminen har du en reserverad plats på ett av de efterföljande utbildningsprogrammen inom den inriktning du valt förutsatt att du uppfyller kraven och söker i tid.

Eftersom basterminen är förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier under din tid på basterminen. Dessa studier räknas alltså inte av från de veckor du kan söka studiemedel för studier på högskolenivå. Av samma anledning ger basterminsstudierna inte akademiska högskolepoäng (hp).

Som basterminsstudent kan du också naturligt ta del av studentlivet med nationer och olika föreningar.

Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Basterminens kurser följer kurserna i Matematik, Fysik, Biologi och Kemi på gymnasieskolans naturvetenskapliga program. Om du behöver komplettera fler naturvetenskapliga kurser från gymnasiet kan du söka till den ettåriga basårsutbildningen. Basåret har inriktningar med reserverade platser på civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram och naturvetenskapliga kandidatprogram.

På basterminen kan du läsa Introduktionskurs samt behörighetsgivande kurser motsvarande Matematik 4, Fysik 1b2 och 2, Biologi 2 samt Kemi 2. Kurserna går parallellt under större delen av terminen. Examination sker i slutet av varje kurs samt i förekommande fall löpande under terminen. Studenter som läser basterminen läser kurserna tillsammans med studenter som går basåret.

Se basterminens utbildningsplan för att se vilka kurser som ingår.

Högskoleingenjörsprogram

För att erhålla reserverad plats efter basårsutbildningen måste du få godkänt betyg i minst 2 kurser. Detta gäller samtliga inriktningar. Du behöver också uppfylla särskild behörighet för efterföljande program antingen genom basåret eller dina tidigare gymnasiestudier.

Om du vill antas med reserverad plats på högskoleingenjörsprogram behöver du Fysik 1b2 och 2.

Du studerar vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och i andra universitetsmiljöer, precis som studenterna på tekniska och naturvetenskapliga utbildningsprogram. På så sätt kan du lätt få den information du behöver för att genomföra din framtida utbildning på bästa sätt.

Undervisningen följer skolverkets kursplaner i respektive ämne men ska också visa den bredd av olika undervisningsformer som förekommer vid universitetet. Delar av basterminens undervisning är obligatorisk.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin