Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

180 hp

Studieplan, TMA1Y

Kod
TMA1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

En av kurserna 1EL007 och 1TE683 är obligatorisk inom examenskravet. Kurserna kan inte ingå i samma examen.

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

En av kurserna 1MI088 och 1MI077 är obligatorisk inom examenskravet.

Period 3

Period 4

Anm. Några valbara kurser i årskurs 3 samt tillvalskurserna söks i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Termin 7

Tillvalskurser som kan läsas när studenten uppfyller förkunskapskraven.

Praktisk produktframtagning finns i en 5 hp- och en 10 hp-variant och kan läsas när som helst under året.

1TD342 ges i period 2,3 och 4.

1MA017 ges i period 1, 3 och 4.

1MI007 går i valfri period.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin