Mekanik HI

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA518

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Dimensioner och enheter i mekaniken. Begreppen kraft, kraftmoment, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment och tröghetsmoment och deras användning i den Newtonska beskrivningen av translations- och rotationsrörelse. Begreppen arbete, effekt, kinetisk (för translation och rotation) och potentiell energi och deras användning vid beskrivning av rörelse med energilagen. Speciell tillämpning: Svängningsrörelse.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin