Miljöteknik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB704

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar orsaker till och mekanismer bakom miljöproblem på lokal, regional och global nivå, samt ger översiktlig kännedom om lagar och förordningar som berör miljö. Vidare ingår livscykelanalys och miljöledning, som verktyg för analys av produkter och miljöarbete i företag och organisationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin