Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

180 hp

Studieplan, TMA1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMA1Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 september 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Kursen Praktisk produktframtagning finns i en 5 hp- en 10 hp-variant och kan läsas när som helst under året.

Kursen 1MI170 Hållfasthetslära med FEM ges i period 24 och 31 under läsåret 2015/2016. Läsåret 2016/2017 ges kursen enbart i period 24.

Kursen 1TE068 Projekt i produktutveckling ges i period 31 läsåret 2016/2017.

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Anm. Några valbara kurser i årskurs 3 samt tillvalskurserna söks i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Termin 7

Tillvalskurser som kan läsas när studenten uppfyller förkunskapskraven.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin