Engelska för ingenjörer

5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN361

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen bygger på aktivt deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter. Det innebär övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin