Engelska för ingenjörer

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN361

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Tidnings-, tidskrifts- och Internetmaterial från respektive ämnesområde och aktuellt material av allmänt intresse.

Kompendium för självstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin