Engelska för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN361

Kod
5EN361
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 oktober 2009
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

30 hp inom teknik/naturvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha utvecklat sin förmåga att läsa och diskutera texter inom fackområdet
  • kunna skriva korta redovisningar
  • känna till de vanligaste problem svenska studenter möter i fråga om engelska både som fackspråk och som medium för internationellt umgänge
  • behärska presentationsteknik
  • ha förmåga att på relativt god engelska ge kortare presentationer och delta i diskussioner inom fackområdet
  • ha fått ökat självförtroende vad gäller den egna läs-, skriv- och talförmågan på engelska

Innehåll

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen. Gruppstorleken maximeras till 16 studenter för att möjliggöra individualisering av undervisningen.

Undervisning

Gruppundervisning.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av obligatoriska skriv- och taluppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Övriga föreskrifter

Frågor gällande rätten att ta med kursen i teknisk yrkesexamen avgörs av programsamordnaren. Kursen får ej medtagas inom en examen med engelska som huvudområde.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin