Engelska för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN361

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EN361
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Standardbehörighet E.3 eller motsvarande kunskaper.

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till något av programmen inom ingenjörsutbildningen.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • ha utvecklat sin förmåga att läsa och diskutera texter inom fackområdet
  • kunna skriva korta redovisningar
  • känna till de vanligaste problem svenska studenter möter i fråga om engelska både som fackspråk och som medium för internationellt umgänge
  • behärska presentationsteknik
  • ha förmåga att på engelska hålla föredrag, leda och delta i diskussioner inom fackområdet
  • ha fått ökat självförtroende vad gäller den egna läs-, skriv- och talförmågan på engelska

Innehåll

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i läs-, skriv- och talaktiviteter kring främst tekniska texter, såsom övningar i läsförståelse och vokabulär, skriftliga sammanfattningar av svenska och engelska texter, muntliga presentationer och diskussionsövningar samt genomgång av de vanligaste fel som svensktalande gör på engelska i de aktuella sammanhangen. Gruppstorleken maximeras till 16 studenter för att möjliggöra individualisering av undervisningen.

Undervisning

Gruppundervisning.

Examination

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av obligatoriska skriv- och taluppgifter. Som betyg används något av uttrycken underkänd eller godkänd.

Övriga föreskrifter

Frågor gällande rätten att ta med kursen i teknisk yrkesexamen avgörs av programsamordnaren. Kursen får ej medtagas inom en examen med engelska som huvudområde.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin