Masterprogram i biofysik

120 hp

"Vad är liv?" frågade Schrödinger när han försökte smälta samman biologi och fysik. Läs masterprogrammet i biofysik för att lära dig att förstå komplexa biologiska system på molekylär nivå med hjälp av grundläggande begrepp och metoder inom fysik. Biofysikens tvärvetenskapliga natur har främjat stora vetenskapliga framsteg och kommer att ge dig möjlighet att skapa framtidens teknik och få kunskapen som krävs för att utforska livets mysterier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i biofysik ger dig en tvärvetenskaplig utbildning i fysik och biologi. Du kommer att studera de fysiska processerna som ligger till grund för biologiska fenomen, lära dig hur man analyserar biologiska system och producera elementära modeller för att förklara dem. Du kommer också att få djup kunskap om en mängd olika metoder inom fysik för att undersöka komplexa biologiska problem.

Genom historien har vetenskapliga upptäckter gått hand i hand med nya framsteg inom teknik: från de första mikroskopen som avslöjar förekomsten av mikroorganismer till röntgendiffraktion som visar DNA-strukturen. Detta program ger dig kompetensen att känna igen, använda och bidra till utvecklingen av banbrytande nya framsteg.

Utbildningen ger dig

  • ett tvärvetenskapligt program med nära koppling till forskning
  • möjlighet att vara en del av en valfri tvärvetenskaplig forskargrupp
  • chans att delta i dagliga gruppaktiviteter, från möten och seminarier till diskussioner om nya idéer, samt få möjlighet att testa dessa idéer.

Ditt deltagande på programmet kommer att bidra till forskning samtidigt som du utökar ditt kontaktnätverk. Uppsala universitet bedriver världsledande forskning inom biofysik i samarbete med framstående laboratorier i bland annat Lund, Hamburg, Stanford och Berkeley.

Studentprofil

Du är intresserad av att utöka dina kunskaper och färdigheter och är villig att korsa gränserna för traditionella discipliner. Du som har en bakgrund i fysik är intresserad av att lära dig mer om komplexiteten i biologi och att få tillämpa dina kunskaper inom fysik för att lösa biologiska problem. Med en bakgrund inom biologi eller kemi är du intresserad av att lära dig fysikens grunder och metoder, som kan ge svar på dina biologiska frågor.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med biofysik som huvudområde.

Programmet har två antagningsspår: ett för studenter med en bakgrund inom fysik och ett för studenter med bakgrund inom biologi eller kemi.

Det första året läser du introduktionskurser för att komplettera din befintliga kunskap. Det ger dig en teoretisk grund som förbereder dig för de tvärvetenskapliga och specialiserade kurserna som ges längre fram i programmet. Du kommer att använda olika sorters ljus för att utforska biologiska system, förstå de fysikaliska principerna bakom biokemiska reaktioner, och använda molekylär mekanik och kvantberäkningar. Programmet erbjuder också ett antal valfria kurser som du kan välja enligt ditt intresse och karriärplan.

Under det andra året kommer du att få en stark grund i tekniker som mikroskopi, spektroskopi, tomografi, röntgenkristallografi och ljusspridning. Du kommer sedan att tillämpa all din tidigare förvärvade kunskap i ett biotekniskt projekt i en forskningsmiljö där du kan studera biomolekylers dynamik, interaktion och struktur.

Den sista terminen avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, som kan genomföras i en forskargrupp vid universitetet eller på ett bioteknikföretag.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och seminarier. Du kommer även att få göra gruppövningar och presentationer, laborationer, tvärvetenskapliga projekt och forskningsarbete. Kurslitteraturen består av läroböcker, kompendier och vetenskaplig litteratur. Som en del av dina studier kommer du att kunna skapa nätverk med forskargrupper inom fysik, biologi och kemi.

Programmets lärare är aktiva forskare inom naturvetenskap och kommer att bidra med sin kunskap, visioner för framtiden och erfarenhet av mentorskap. Lärarna ansvarar för att skapa ramar för individuellt och kollektivt lärande, att möjliggöra en respektfull dialog mellan lärare och studenter och forma en miljö där alla kan bidra.

Programmet lägger stor vikt vid att träna dig i ett vetenskapligt sätt att arbeta: att lösa komplexa problem, tänka kritiskt och analytiskt, och självständigt planera och utföra forskning. Du tränar för att kommunicera i muntliga och skriftliga presentationer och att arbeta i en internationell och tvärvetenskaplig miljö.

Masterprogrammet i biofysik bygger på din tidigare kunskap och erfarenhet. Du förväntas delta och aktivt bidra till undervisningen, ta ansvar för dina resultat och dela med dig av dina kunskaper för att bidra till andras lärande.

Undervisningsspråket är engelska och undervisningen sker i Uppsala.

En masterexamen i biofysik från Uppsala universitet är attraktiv både i Sverige och internationellt. Efter utbildningen kommer du att vara i framkanten för forskning inom både den akademiska världen och inom industrin. Programmet ger dig en grundläggande förståelse för fysikaliska mekanismer och tekniker, samt kompetens i att undersöka och manipulera livet på molekylär nivå. Detta är särskilt attraktivt inom forskning i en universitetsmiljö, där du kan fortsätta med en doktorandutbildning.

Med en examen i biofysik behärskar du kopplingen mellan fysik, biologi och kemi, och har kompetensen som krävs för att arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Detta är extremt eftertraktat inom industrin, särskilt på bioteknikföretag som bedriver forskning och utveckling av ny teknik. Exempel på sådana företag är Cytiva, Thermo Fisher, och otaliga nystartade företag med positioner som sträcker sig från tekniker och produktutvecklare till forskare eller marknadsspecialister.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

  • För frågor om programmet för dig med en bakgrund inom fysik, kontakta programansvarig Nicusor Timneanu:
  • nicusor.timneanu@physics.uu.se
  • För frågor om programmet för dig med en bakgrund inom biologi, kontakta programansvarig Filipe Maia:
  • filipe.maia@icm.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin