Masterprogram i biofysik

120 hp

Studieplan, TBF2M

Kod
TBF2M
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Studenter med bakgrund i biologi och/eller kemi (BIO/KEM)

Period 1

Period 2

Studenter med bakgrund i fysik (FYSIK)

Period 1

Period 2

Studenterna väljer en av kurserna 1TD047, 1FA357 eller 1FA353.

Termin 2

Samtliga studenter

Period 3

Period 4

Studenterna väljer en av kurserna 1FA671, 1TE698 eller 3FB034. Studenter med bakgrund i fysik kan välja att läsa 1FA152.

Studenter med bakgrund i fysik (FYSIK), och tidigare kurs inom analytisk mekanik.

Termin 3

Samtliga studenter

Period 1

Period 2

Valbara kurser termin 1, 2 och 3

Samtliga studenter

Termin 4

Samtliga studenter

Period 3

Period 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin