Frielektronlaser - vetenskap och teknik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA671

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Frielektronlaserfysik: undulatorstrålning, teori för växelverkan mellan strålen och vågen i en frielektronlaser (FEL), optiska strålar och styrda moder, röntgenoptik, FEL oscillatorer och högförstärkning av en FEL, SASE FEL och metoder för förbättring av koherensen för FEL, fotondiagnostik. FEL tillämpningar: långvåglängd FEL, röntgen FEL, atom- och molekylfysik, fysik vid hög energitäthet, röntgendiffraktion, biologiska tillämpningar, ultrasnabb röntgenvetenskap.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin