Dynamiska system och kaos

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA152

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

De allra flesta processerna i naturen är i grunden komplexa och dynamiska. Detta gäller också för många av de problem som ingenjörer och naturvetare stöter på i sin yrkesverksamhet. I denna kurs får du verktyg för att analysera sådana dynamiska system. Du kommer lära dig att bestämma om, när och hur kaotiska beteenden uppstår. Kursen kommer att fokusera på tillämpningar inom fält som fysik, kemi, biologi och ingenjörsvetenskap. Deltagarnas erfarenheter kommer vävas in i undervisningen och de exempel som studeras under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin