Statistiska metoder i fysik och teknik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA018

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en förståelse av och praktiska färdigheter i att använda statistiska metoder inom fysiken. Kursen innehåller: bayesiansk vs frekventistisk statistik, osäkerheter, sannolikhetsfördelningar, väntevärden och varianser, parameterbestämningsmetoder, hypotestester, orientering om numeriska minimeringsmetoder, Monte Carlo-generatorer och funktionsutveckling från data.

Distanskursens upplägg: På distanskursen sker kommunikation mellan lärare och studenter via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs. Möjlighet finns att delta i vissa pass på plats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin