Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) behandlar mediernas och kommunikationens roll i samhället. Inom ämnet läggs särskild vikt vid studiet av digitala medie- och kommunikationstekniker och de nya former av kommunikation som uppstår, exempelvis på Internet och via sociala medier.

Till mediedelen av ämnesområdet hör allt som rör medier och massmedier exempelvis hur traditionella medier - press, radio och TV - agerar i den konvergerande och globala mediemiljön. Mediernas snabba förändring och historia, deras politik, ekonomi, juridik och kulturer samt mediernas användning och effekter är centrala teman.

Inom kommunikationsdelen av ämnesområdet ligger fokus på kommunikationens roll för organisering och organisationer, så som t ex strategisk kommunikation. Organisationers kommunikation och strategisk kommunikation i allmänhet, studeras i relation till den digitala och globala samhällsutvecklingen. Även strategisk mellanmänsklig kommunikation behandlas.

Medie- och kommunikationsvetenskap är tvärvetenskapligt och format av samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Studierna är framför allt inriktade mot medier och kommunikation i relation till samhälleliga förändringsprocesser, makt, identitet och globalisering.

Utbildningen anlägger ett brett teoretiskt och analytiskt förhållningssätt, och avser att resultera i kompetens som är användbar inom en rad olika yrkesverksamheter med direkt eller indirekt anknytning till området medier och kommunikation.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin