Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV140

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Målet för kursen är att lära dig att på djupet analysera och kritiskt utvärdera den inverkan som sociokulturella förändringar har på dagens organisationer. Kursen fokuserar på att undersöka den mångfald av kommunikativa aktiviteter genom vilka organisationer söker att hantera och relatera till sina miljöer. Speciellt fokus läggs på de förändringsprocesser som dagens mediatisering och digitalisering för med sig för samtida organisationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin