Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV140

Huvudgrupp 1

Journal articles or book chapters (approx. 300 pages)

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin