Medie- och kommunikationsvetenskap: Kommunikation och organisering

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2IV159

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs behandlar kommunikationsprocesser i förhållande till organisering. Den ger en historisk översyn på hur förståelse och tolkningar av kommunikation, organisationer och organisering har utvecklats från tidigt 1900-tal fram till idag och presenterar klassiska, moderna och postmoderna perspektiv. Kursen behandlar även senare teoribildning via konceptualiseringar så som mening, organisationskultur, ledarskap och förändring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin