Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV179

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar dig till teorier och forskning om media, demokrati och välfärdsstaten. Kursen presenterar samtida, jämförande och historiska perspektiv på mediasystem och medias roll för att upprätthålla demokrati. Särskilt fokus läggs på de nordiska och svenska välfärdsstaterna och deras mediasystem, som har hävdats ha varit särskilt framgångsrika ur demokratisk synvinkel.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin