Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, demokrati och välfärdsstaten

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2IV179

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar och bokkapitel tillkommer vid kursstart.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin