Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IV141

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen introducerar dig till teorier och globala perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationsteknik spelar i utvecklingskontexter. Kursen introducerar och fördjupar begrepp som utveckling, IKT för utveckling (ICT4D) och utvecklingssamarbete. Särskilt fokus läggs på digitala mediers roll i utvecklingssamarbete och hur dessa kan utvärderas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin